Упражнение 306: Добавьте окончания к местоимениям и существительным, перепишите стихотворение

Добавьте окончания к местоимениям и существительным, перепишите стихотворение. Найдите притяжательные существительные

Звездное небо

 

  • Бездән
  • Безгә
  • Җаннан
  • күңеленнән
  • Тәнгә
  • өенә
  • җанымда
  • Синең
  • йөзендә

 

тартым белән төрләнеш юлы белән ясалган исемнәр: бабамнар авазлары, назлары, атам-анам, канымда, тарихым, җаным, илем, бишеге.