Упражнение 298: Выпишите местоимения

пейзаж

Прочитайте. Выпишите местоимения. Сделайте морфологический анализ любых пяти местоимений.

1.Безнең ишегалдында бер агач үсә.

Безнең – алмашлык, тартым алмашлыгы, тамыр алмашлыгы, күплек санда, иялек килешендә.

2.Ул инде алардан өметен өзгән…

 

Ул – алмашлык, зат алмашлыгы, тамыр алмашлыгы, берлек санда, тартым белән төрләнмәгән,  баш килештә.

3.Аны берәү дә суыктан ышыкламаячак.

Аны – алмашлык, тамыр алмашлыгы, зат алмашлыгы, берлек санда, тартым белән төрләнмәгән, төшем килешендә.

  1. Сездә дә кешеләр шундый ук рәхимсезләрме?

Сездә – алмашлык, зат алмашлыгы, тамыр алмашлыгы, күплек санда, тартым белән төрләнмәгән, урын-вакыт килешендә

  1. Аңа ярдәм итәләрме?

Аңа — алмашлык, зат алмашлыгы, тамыр алмашлыгы, берлек санда, тартым белән төрләнмәгән, юнәлеш килешендә